A hores d'ara treballe i m'interesse per la instal·lació, configuració i administració de sistemes informàtics basats en Windows XP/7/8.1 y Linux Ubuntu/Mint/CentOS. Si t'interessa alguna formació o suport informàtic concret, pots consultar més avall les tasques que puc realitzar.

Administració de sistemes

  • Formació i assessorament tècnic
  • Instal·lació d'equips informàtics
  • Manteniment de xarxes, equips i servidors Windows i Linux
  • Auditoria bàsica de seguretat de xarxa, equips i servidors
  • Diagnòstic i reparació d'equips

Desenvolupament d'aplicacions

  • Gestió de dominis d'Internet, alta en buscadors i seguiment d'activitat.
  • Disseny i implementació de projectes web basats en CMS (wiki, blogs, plataformes web, etc.)
  • Anàlisi, disseny i implementació de bases de dades