Tinc experiència en la utilització dels següents programes:

 • Processament de textos: Libreoffice Writer i Microsoft Word
 • Bases de dades: Microsoft Acces i Libreoffice Base
 • Fulls de càlcul: Libreoffice Calc i Microsoft Excel
 • Gestors de correu: Outlook, Outlook Express, Windows Mail i Mozilla Thunderbird
 • Navegadors web: Internet Explorer, Mozilla Firefox i Google Chrome
 • Disseny gràfic vectorial: Inkscape i Libreoffice Draw
 • Disseny gràfic bitmap: Paint Shop Pro, Gimp i altres
 • Edició d'audio: Audacity
 • Edició de partitures musicals de solfeig: Musescore
 • Edició de video: Movavi Video Suite, Ulead Video Studio i altres
 • Edició web HTML5 Semàntic+CSS2: BlueGriffon i Kompozer
 • Gestió CMS: Joomla, DotClear

Si t'interessa rebre alguna formació o la realització d'alguna tasca en relació a aquests programes, posa't en contacte amb mi.