A continuació fique els passos que recomane donar abans de comprar un nou ordinador, siga de segona mà o nou.

1. Triar les característiques imprescindibles

Hem de restringit la nostra cerca triant les màquines que segons les nostres necessitats tinguen característiques que siguen per a nosaltres imprescindibles com. Per exemple:

  • Tipus de màquina: desktop (sobretaula), notebook (portàtil), ultrabook, netbook, tablet

  • Tipus de sistema operatiu: Windows, Linux (Ubuntu, ChromeOS,...), Android

  • Pantalla tàctil: si/no, tamany, brillantor, etc.

  • Ús que volem donar-li: edició video/audio/image, ofimàtica, programació, etc...

2. Tindre clar el límit de preu que estem disposats a pagar

3. Fer una llista amb els ordinadors candidats

Farem una llista dels ordinadors candidat, tenint especial cura a anotar les següents dades:

Marca, Model, CPU, Tamany RAM, Tamany HD, Tamany Pantalla, S.Operatiu, Preu

4. Triar l'equip amb el microprocessador (CPU) més ràpid

El més important d'un ordinador és la velocitat de processament de la CPU. Tanmateix, la quantitat de CPUs existents i la gran variabilitat de preus fa més que complicat triar un nou ordinador amb una mica de seny (trellat, judici). Així doncs, no tenim més remei que agafar la llista que hem fet abans i anotar el rendiment que cada CPU té i comparar-lo amb el preu del ordinador. Això ens donarà un index amb el qual sabrem si la relació preu/velocitat és raonable. Una bona pàgina web on poder consultar el rendiment (velocitat) de pràcticament qualsevol CPU, és: http://www.cpubenchmark.net/

A continuació, veiem un exemple:

En el quadre veiem la llista d'ordinadors que hem fet, anotant les dades abans esmentades (anomenades) a més d'afegir 3 columnes més: benchmark (velocitat), velocitat/preu y preu/velocitat. La columna velocitat/preu ens mostra les unitats de velocitat que paguem per cada euro invertit (millor quant més elements de rendiment per cada euro hi haja) i la segona columna preu/velocitat ens mostra quant ens costaria cada element de velocitat.

Amb aquestes dades veiem que l'ordinador de millor rendiment es l'ASUS de la Botiga 1 (2292) que per als 400€ que costa ens dona fins a 5,73 elements de velocitat per cada € invertit. Vist des del punt de vista del cost/velocitat, veiem que cada element de velocitat costa 0,17€, prou barat per a la velocitat que ens dona. D'altra banda veiem com el LENOVO T61 de la Botiga 2 que només costa 160€, ens dona un rendiment menor que l'ASUS (1417) però té la millor relació preu/velocitat doncs ens dona fins a 8,86 elements de velocitat/euro invertit. O, vist d'altra manera, ens costa només un 0,11€ per cada element de velocitat en comparança amb els altres. El més graciós d'aquest llista és, tanmateix, que els preus de la Botiga 2 corresponen a equips de segona mà i que, per tant, estem veient que equips de segona mà són no sols més ràpids que alguns equips nous sinó que, a més, tenen una millor relació preu/velocitat de la CPU. La Botiga 2 en realitat se correspon amb OfertasPC.com, un negoci de venda d'equips de segona mà que es pot trobar a València, Sevilla, Madrid i Barcelona.

5. Tindre en compte els elements accessoris

Un cop tenim clar quin és l'ordinador més ràpid segons el preu que té, podem passar a considerar també altres elements com són el número de connexions i velocitat dels USB, si té eixida HDMI, Firewire, pantalla antireflectora, etc.

Simplificacions

Estem fent moltes simplificacions en aquest càlcul. En particular estem suposant que el hardware de la màquina aprofita més o menys al màxim les característiques de la CPU i que, per tant, no fa de coll d'ampolla (botella) a la seua velocitat. Amb aquesta suposició assumiríem que dos màquines amb hardware diferent però la mateixa CPU tindríem el mateix rendiment (la qual cosa molt probablement no serà mai veritat)

També estem assumint que la quantitat de memòria RAM disponible en la configuració base és la mínima suficient per a aprofitar el rendiment màxim de l'equip. Un ordinador amb almenys 2GB no hauria de tindre massa problema per a atènyer (arribar a) això.