L'anàlisi i disseny de bases de dades relacionals és un dels temes que més m'ha agradat dels meus estudis d'informàtica. En la fase d'anàlisi, empre un Diagrama Entitat-Relació per a dissenyar el model conceptual. En la fase de disseny i implementació, empre un model lògic de taules, claus primàries i alienes. Quant a la implementació, les eines amb les quals he treballat han sigut:

Implementació d'aplicacions de bases de dades

  • Microsoft Access
  • LibreOffice Base

Administració de servidors de bases de dades

  • Microsoft SQL Server
  • mySQL Server i eines d'administració
  • Oracle (només a nivell pedagògic)
Si necessites la meua ajuda o suport en aquest tema, posa't en contacte amb mi.